Pracownicy

Dyrektor Szkoły: Ewelina Kamińska-Sawicka
Wicedyrektor: Aleksandra Kuczkowiak

Pedagog: Barbara Mandziej
Psycholog: Alicja Czajkowska-Gut
Logopeda SP: Monika Buzarewicz
Logopeda oddz. Pprzedszkolny: Ewelina Kamińska-Sawicka

Pracownicy pedagogiczni:

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela  Zajęcia edukacyjne
1. Andrzejak-Koszkodon Dorota Historia
2. Banaszek Anna Wychowanie przedszkolne
3. Barsznica Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna
4. Bizoń Renata J. angielski
5. Buzarewicz Monika J. polski
6. Chrapczyńska Jolanta Fizyka
7. Cyrybulka Daniel Nauczyciel wspomagający
8. Dębowska Karolina Zajęcia rewalidacyjne
9. Drabczyk-Rumińska Ewa Edukacja wczesnoszkolna, matematyka
10. Glinkowska Monika Chemia
11. Glinkowki Sławomir Rytmika
12. Hull Katarzyna Plastyka, Technika, Muzyka
13. Jasiński Kamil Wychowanie fizyczne
14. Jaworska Karolina Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
15. Karolczyk Tomasz J. angielski
16. Kawka Katarzyna Historia, WOS
17. Kaźmierska Teresa Matematyka
18. Kogut Adeart Matematyka, informatyka
19. Kogut Anna Biologia, przyroda, geografia
20. Kosińska Magdalena Wychowanie przedszkolne
21. Krasowska-Sopata Aurelia Historia, WOS
22. Kuczkowiak Aleksandra Historia, j. polski, doradztwo zawodowe
23. Laskowska Anna Edukacja wczesnoszkolna
24. Matuszewska Agnieszka Wychowanie przedszkolne, geografia
25. Mazur Adam Religia
26. Michalak Małgorzata Wychowanie przedszkolne
27. Mika Renata Wychowanie przedszkolne
28. Ogrodnik Krystian J. polski
29. Południak Natalia J. niemiecki
30. Sommerfeld Wioletta Edukacja wczesnoszkolna
31. Szmidt Urszula Edukacja wczesnoszkolna
32. Śliwiński Rafał Religia

Administracja:

1 Dybiec Anna Samodzielny referent/intendent
2 Mazurek Edyta Samodzielny referent

Obsługa:

1 Dybiec Anna Pracownik obsługi
2 Kałucka Agnieszka Pracownik obsługi
3 Milczarek Beata Pracownik obsługi
4 Redka Krystyna Pracownik obsługi
5 Skiba Waldemar Pracownik gospodarczy
6 Sznel Marta Pracownik obsługi
7 Wańczyk Bernadeta Pomoc nauczyciela