Edukacyjna wycieczka do firmy ProCobot

Jakub Góral Wrocław 12.02.2021

Sprawozdanie

Edukacyjna wycieczka do firmy ProCobot
zajmującej się robotami przemysłowymi

 1. Wstęp

Technologia na całym świecie rozwija się w niewyobrażalnym tempie. Możliwości, które się z tym wiążą poszerzają się każdego dnia. Mając to na uwadze niezmiernie ważne jest, aby młode pokolenie przyszłych inżynierów, lekarzy, prawników itd. prócz zajęć teoretycznych miało okazję poznać technologie w praktyce.

Dzisiaj takie rozwiązania jak druk 3D, roboty, symulacje komputerowe to codzienność dla wielu cenionych na rynku firm. Dla uczniów, którzy dopiero poznają świat i wybierają swoje zainteresowania poznanie tych rozwiązań w naturalnym środowisku jest bardzo cenne.

Chcąc zainteresować młode pokolenie firma ProCobot postanowiła zorganizować warsztaty, na których Jakub poznał od strony praktycznej wyżej wymienione technologie. Przygotowane sprawozdanie podsumowuje wykonane zadania i motywuje do podzielenia się doświadczeniami wśród swoich rówieśników.

Aby zrozumieć cel stosowania robotów oraz ich możliwości warto zacząć od definicji:

Robot współpracujący – Robot to maszyna, która działa automatycznie. Aby działała prawidłowo należy ją zaprogramować, czyli nauczyć wykonywania zadań. Takim zadaniem może być np. układanie ciężkich pudeł w fabryce. Człowiek mógłby się szybko zmęczyć i zrobić sobie krzywdę. Robot nie ma takich problemów. Dodatkowo robot współpracujący może pracować ramię w ramię z człowiekiem, pomagać mu i go odciążać. Przykład takiego zastosowania przedstawia poniższe zdjęcie oraz film na kanale YouTube (fabryka herbaty Lipton w Katowicach używa 10 takich robotów):

2. Cel i plan wycieczki

Celem wycieczki było zapoznanie się z działalnością firmy technologicznej i technologiami, którymi zajmuje się ProCobot. Przygotowany został zestaw ćwiczeń, który został wykonany pod okiem Inżyniera Robotyka.

Przygotowane zadania to:

 • zapoznanie się z oprogramowaniem 3D do projektowania,
 • zaprojektowanie wybranego przedmiotu, wybór padł na hulajnogę,
 • przygotowanie modelu 3D do druku na drukarce 3D Zortrax,
 • przygotowanie drukarki do pracy w tym wymiana materiału drukującego (filamentu),
 • wydruk hulajnogi,
 • zapoznanie się robotami współpracującymi Universal Robots,
 • samodzielne zaprogramowanie zadania dla robota. Zadanie dotyczyło przenoszenia klocków i umieszczania ich w precyzyjny sposób w szablonie.

  3. Przebieg przygotowanych zadań oraz wnioski
 • Oprogramowanie do modelowania 3D – Autodesk Fusion 360

Pierwszym zadaniem było stworzenie modelu 3D wybranego przedmiotu. Wybrana została hulajnoga. Aby powstał model pierwszym krokiem jest narysowanie szkicu a następnie nadaniu mu wymiarów w trójwymiarze.

Wnioski (Czego się nauczyłem, co sprawiło mi największą trudność) :

Nauczyłem się przygotowywać projekt do wydruku 3D, oraz wymieniać materiał

drukujący (filament). Wymienianie filamentu nie zajęło mi dużo czasu, najpierw musiałem wypakować filament a następnie zamontować go zamiast poprzedniego. Zamontowany materiał musiałem przełożyć przez krótką rurkę, dzięki której materiał jest ciągle wyprostowany. Następnie trzeba go włożyć do długiej rurki, która transportuje materiał do nagrzanej maszyny. Rysowane jest najpierw własne podłoże, na którym przedmiot jest drukowany. Czasami nie jest drukowana sama figurka czy inna rzecz tylko drukuje jeszcze specjalne podpory, które po wydrukowaniu można oderwać.

 • Druk 3D

Po stworzeniu modelu 3D należało przygotować drukarkę do druku. Materiałem, z którego powstają wydruki jest ABS w postaci filamentu. ABS to taki plastik a filament to szpula, na którą ten plastik jest nawinięty. Przypomina on włóczkę z wełną. Z takiego materiału drukarka „drukuje” zaprojektowaną hulajnogę.

Wnioski (czego się nauczyłem, co sprawiło mi największą trudność, gdzie można zastosować drukarkę 3D)

Dowiedziałem się jak wykonywane są druki 3D. Obsługa nie była skomplikowana a samo zadanie nie sprawiło mi większych trudności. Drukarkę 3D można zastosować. W domu do wydrukowania jedno kolorowych figurek oraz ozdób

 • Programowanie robota Universal Robots

Kolejnym zadaniem było zaprogramowanie ramienia robota do wykonania czynności przenoszenia klocków. Do programowania używa się tableta, który jest na stałe podłączony do ramienia. Na takim tablecie tworzy się program a robot porusza się między wskazanymi przez programistę punktami. Punkty te można wskazać ręką łapiąc robota za jego końcówkę i naprowadzając go w dowolne miejsce

Wnioski (czego się nauczyłem, jak udało mi się zaprogramować robota, gdzie bym go wykorzystał)

Tym razem dowiedziałem się, że robot nie przemieszcza się tak jak robiło się drogę tylko po najkrótszej, trzeba o tym pamiętać przy wykonywaniu programu ruchu dla ramienia. Przy tym trzeba też pamiętać, aby ramię nie „zawinęło” się za mocno, ponieważ robotowi skończy się zakres ruchu. Będzie wtedy musiał podejść do następnego punktu od innej strony przez co mógłby uderzyć w np. wyższą półkę co spowodowałoby automatyczne wyłączenie robota. W razie, gdyby robot miał możliwość uderzenia z inną powierzchnią można użyć czerwonego przycisku awaryjnego zatrzymania na tablecie.

Ramię zaprogramowałem punkt po punkcie, do którego robot miał podążać najkrótszą drogą. Robota wykorzystałbym do przekładania na przykład paczek z miejsc do miejsca.

Podsumowanie

Wszystkie przygotowane zadania zostały wykonane z wielkim zaangażowaniem i sukcesem. Jakub nauczył się wielu praktycznych rzeczy oraz otrzymał certyfikat ukończonego szkolenia z programowania.

Wnioski (co wyniosłem z zajęć, co najbardziej mi się podobało)

Najbardziej podobało mi się programowanie robota. Z zajęć wyniosłem to jak najprościej zaprogramować robota oraz jak narysować własny projekt do wydruku w 3D.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *