Pracownicy

Dyrektor: Ewelina Kamińska – Sawicka
Wicedyrektor: Aleksandra Kuczkowiak

Pracownicy Pedagogiczni
L.P. Imię i nazwisko Nauczane przedmioty/ Stanowisko
1. Anna Banaszek Wychowanie przedszkolne
2. Małgorzata Barsznica Edukacja wczesnoszkolna
3. Renata Bizoń Język angielski
4. Monika Buzarewicz Język polski/ Logopedia SP
5. Jolanta Chrapczyńska Fizyka
6. Anna Cyrybulka Nauczyciel wspomagający
7. Karolina Dębowska Zajęcia rewalidacyjne
8. Ewa Drabczyk – Rumińska Edukacja wczesnoszkolna/ Matematyka/ Informatyka
9. Monika Glinkowska Chemia/ Fizyka
10. Sławomir Glinkowski Muzyka/ Rytmika
11. Katarzyna Hull Plastyka/ Technika/ Świetlica
12. Kamil Jasiński Wychowanie fizyczne/ Świetlica
13. Karolina Jaworska Wychowanie fizyczne
14. Ewelina Kamińska – Sawicka Dyrektor/ Logopedia OP
15. Tomasz Karolczyk Język angielski
16. Teresa Kaźmierska Matematyka
17. Adeart Kogut Matematyka/ Informatyka
18. Anna Kogut Biologia/ Przyroda/ Geografia
19. Magdalena Kosińska Wychowanie przedszkolne
20. Aleksandra Kuczkowiak Wicedyrektor/ Język polski/ Historia/ Doradztwo zawodowe
21. Barbara Mandziej Pedagog
22. Agnieszka Matuszewska Wychowanie przedszkolne/ Biblioteka/ Geografia
23. Adam Mazur Religia/ Historia
24. Małgorzata Michalak Wychowanie przedszkolne/ Zajęcia rewalidacyjne
25. Renata Mika Wychowanie przedszkolne
26. Agata Nowicka Wiedza o społeczeństwie
27. Krystian Ogrodnik Język polski/ Historia
28. Natalia Południak Język niemiecki/ Świetlica
29. Wioletta Sommerfeld Edukacja wczesnoszkolna/ Nauczyciel wspomagający/ Terapia pedagogiczna
30. Urszula Szmidt Edukacja wczesnoszkolna/ Wychowanie do życia w rodzinie
31. Dorota Szynal – Kierepka Psycholog
32. Ks. Rafał Śliwiński Religia
33. Barbara Wołoszczuk Edukacja wczesnoszkolna
Administracja
34. Aleksandra Dziwoki Samodzielny referent
35. Edyta Mazurek Samodzielny referent
Obsługa
36. Aleksandra Dziwoki Intendent
37. Agnieszka Kałucka Pracownik obsługi
38. Beata Milczarek Pracownik obsługi
39. Krystyna Redka Pracownik obsługi
40. Waldemar Skiba Pracownik gospodarczy
41. Bernardyna Wańczyk Pomoc nauczyciela
42. Ewa Zelek Pracownik obsługi