Rozwój kompetencji w Boguszowskich Szkołach


Grupa 8 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego uczestniczących w zajęciach „Koła dziennikarskiego” wzięła udział w wycieczce w ramach Projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Grupa projektowa odwiedziła otwarte w roku 2016 Centrum Historii
„Zajezdnia” na wrocławskim Grabiszynie. Prowadzone przez „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” muzeum zajmuje się historią Dolnego Śląska, dziejami Wrocławia po 1945 roku, porusza tematykę związaną z II Rzeczpospolitą, II wojną światową, repatriacjami, życiem w dobie PRL-u.