Historia szkoły

1903 r. – Rada Gminy podpisuje uchwałę o budowie budynku z przeznaczeniem na szkołę podstawową. Budowę szkoły rozpoczęto w lipcu, a w październiku oddano budynek w stanie surowym.

7 kwietnia 1904 r. – uroczyście poświęconą nową szkołę składającą się z osiem klas oraz mieszkań dla nauczycieli.

1909 r. – Dobudowano do gmachu szkolnego zachodnie skrzydło, mieszczące sześć klas a na wyższych piętrach mieszkania. Do szkoły uczęszczały dzieci ewangelickie i katolickie.

1 stycznia 1922 r. – Rozpoczęła działalność szkoła zawodowa z dwunastoma godzinami nauki tygodniowo. Po I wojnie światowej ponownie dobudowano do zachodniego skrzydła szkoły nowy budynek, w którym mieścić się miała Szkoła Gospodarstwa Domowego. W piwnicy tej dobudówki mieściła się pralnia, na parterze kuchnia a nad nią jedna klasa. Trzy razy w tygodniu dziewczęta najstarszej klasy brały udział w lekcjach gotowania.

16 października 1925 r. – szkoła została poświęcona.

1925 r. – zarząd kopalń otworzył w gmachu szkoły Górniczą Szkołę Zawodową.

1 października 1934 r. – zlikwidowano szkołę zawodową w Gorcach i przeniesiono ją do Boguszowa.

1932 r. – mieszkania znajdujące się na górnym piętrze zamienione zostały na dwie klasy i dwa pokoje redaktorskie.

1932 r. – gmina wydzierżawiła od zarządu nieczynnej kopalni Gustaw 4,63 hektara terenu na plac sportowy.

24 listopada 1935 r. – poświęcona została hala sportowa. 

8 maja 1945 r. – Rosjanie zajęli Gorce i ulokowali się w szkole. Z chwilą przyłączenia przez Polskę tzw. Ziemi Odzyskanych zaczęto organizować szkolnictwo polskie dla dzieci przybywających na teren Gorc (Rotenbach), noszącego początkowo nazwę Piastowa. Od 1956 do 1957 roku funkcjonowały w budynku  dwie szkoły. Od 1950 do 1957 funkcjonowały w budynku dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 z językiem niemieckim oraz Szkoła Podstawowa nr 1 z językiem polskim. Pierwszym kierownikiem polskiej szkoły w Gorcach został Andrzej Janiczek.

Od 1 marca 1966 r. – kierownikiem szkoły został Witold Redka, jego następcą Witold Motyka.

1 listopada 1970 r. – na stanowisko dyrektora zostaje powołana Stefania Koss.

1973 r. od połączenia Boguszowa, Gorc, Kuźnic Świdnickich Starego Lesieńca Szkoła Podstawowa w Gorcach otrzymała nr 5.

1 września 1984 r. – dyrektorem szkoły zostaje Lucyna Bałdyga. Trwają przygotowania do nadania imienia szkole.

1 września 1986 r. – dyrektorem zostaje Daniela Turkiewicz.

27 września 1989 r. – to data nadania szkole imienia znanego sportowca Bronisława Malinowskiego.

grudniu 1998 r. w szkole zaczęła funkcjonować pracownia komputerowa z dostępem do internetu.

23 lutego 1999 r. po wieloletnich staraniach nastąpiło otwarcie hali sportowej, przekazanej od upadłej kopalni Victoria.

1 września 1999 r. – dyrektorem w Szkole Podstawowej zostaje Krystyna Durska . W tym samym czasie na trzecim piętrze budynku szkoły powstaje Gimnazjum nr 2 – dyrektorem tej szkoły zostaje Daniela Turkiewicz.

1 września 2002r. – dyrektorem zostaje Ewa Brzuchalska.

W 2004r. Szkoła w Gorcach obchodzi 100-lecie istnienia.

1 września 2007r – powstaje Zespół Szkół Samorządowych, którego dyrektorem zostaje Leonard Górski.