Dokumenty

Listę uczniów przyjętych (plik .pdf) można przewijać w dół w celu zobaczenia wszystkich klas 1 i 0.

Zarządzenie w sprawie:Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach w okresie pandemii COVID-19

Informacja o terminach oraz kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów – Gorce na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie  Nr 405/2020 Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

INFORMACJA GUS: