Must/mustn’t, can/can’t

W tym tygodniu zajmiemy się czasownikami modalnymi must oraz can.

Zadanie na bieżący tydzień: zapoznanie się z czasownikami modalnymi (korzystając z bloga) i rozwiązanie zadania online (na +), które pojawi się w środę na grupie.


Must – zasady użycia

MUSN’T oznacza zakaz – nie wolno (np. czegoś robić):
You musn’t use your mobile phone – Nie wolno używać telefonu komórkowego.


Can – zasady użycia

CAN – móc, umieć, potrafić

Czasownik modalny „can” używamy do:
• wyrażenia próśb: Can I help you? – W czym mogę pomóc?;
• wyrażania możliwości: You can play football today. Możesz dziś grać dzisiaj w piłkę;
• wyrażania umiejętności: I can ride a bike. (Potrafię jeździć na rowerze).


Must – budowa zdania twierdzącego

Osoba + must + czasownik w formie podstawowej.

np.
I must try harder – Ja muszę się bardziej starać.

„Must i mustn’t” we wszystkich osobach ma taką samą formę!


Mustn’t – budowa zdania przeczącego

Osoba + must not + czasownik w formie podstawowej.
lub
Osoba + mustn’t (forma skrócona) + czasownik w formie podstawowej.

np.
I musn’t make a mess. (Nie wolno mi robić bałaganu)
I must not scream. (Nie wolno mi krzyczeć)

Can/can’t – budowa zdania

Osoba + can/cant + czasownik w formie podstawowej + reszta

np.
I can ride a bike. (Ja potrafię jeździć na rowerze)
I can’t swim. (Ja nie potrafię pływać)


Materiał dodatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *