Deklaracja o uczęszczaniu dziecka do oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji

DRODZY RODZICE

Informujemy, że DO dnia 10.06.2020 należy przedłożyć deklarację o uczęszczaniu dziecka do oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji. Deklarację można pobrać ze strony psp5gorce.pl i uzupełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres pspnr5@wp.pl. Jednocześnie informujemy, że oddziały przedszkolne pracują zgodnie z WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PSP NR 5 i przyjmują tylko dzieci OBOJGA rodziców pracujących, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły i przedłożeniu zaświadczenia o zatrudnieniu, deklaracji i oświadczenia.
Wychowawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *