III (przedostatni) etap Programu Szkoła z Klasą

Od października nasza szkoła realizuje zadania w ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0.”, o czym wie już większość naszej społeczności szkolnej: nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie, których bardzo wielu zaangażowało się w działania. Program ten realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku, obecnie organizatorem akcji jest Fundacja Szkoła z Klasą, zaś partnerami: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jak wielu z Państwa już wie, hasło tej edycji brzmi: Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo!. I tak też mamy zamiar zrobić: wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami, chcemy wprowadzić zmiany, które na stałe pozostaną w szkole, i które przede wszystkim wpisywać się będą w obszar, który wybraliśmy: Solidarność. Co wydarzyło się dotychczas? Po przeanalizowaniu wspólnie z uczniami (głównie ze Szkolnego Koła Wolontariatu), ale i rodzicami, nauczycielami wybraliśmy wyżej wspomniany obszar działań. Warto dodać, ze za opis I etapu uzyskaliśmy odznakę dobrej praktyki tzn, że inni mogą uczyć się od nas jak działać (odznakę otrzymało jedynie 7 szkół na 70!).

Następnie, za pomocą ankiety, dyskusji w gronie nauczycieli oraz podczas spotkania SKW, zastanawialiśmy się, jak na lepsze można by zmienić naszą szkołę, relacje uczniowskie, jednocześnie mając również na uwadze pewne ograniczenia i przeszkody, na które możemy napotkać realizując te plany o marzenia o lepszej szkole. Korzystając z wyżej wymienionych narzędzi otrzymaliśmy następujące wnioski:

– uczniowie chętnie skorzystają z pomocy innych uczniów w nauce i sami są chętni, aby w ten sam sposób pomagać innym

– uczniowie chcą uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami, aby poszerzać swoją wiedzę na temat problemów takich jak; niepełnosprawność, choroby, empatia, tolerancja, depresja

– uczniowie chcą współpracować z uczniami z innych klas

– uczniowie potrzebują miejsca „wyciszenia”, aby móc rozmawiać, uczyć się i współpracować z innymi

-uczniowie chętnie włączą się w prace społeczne na rzecz szkoły i innych instytucji

– uczniowie mają swoją wymarzoną wizję szkoły, ale są również świadomi istnienia  ograniczeń, które mogą wpływać na realizację tej wizji.

Wybraliśmy cel dla szkoły w programie, który będziemy realizować: „Szkoła kształtuje w uczniach ideę solidarnego działania, w szkole i poza nią, aby potrafili ze sobą współpracować i pomagać innym oraz sobie nawzajem”

Na podstawie tych informacji, w III etapie przystąpiliśmy wspólnie z Dyrekcją do generowania pomysłów na konkretne działania. Chcemy je Państwu przedstawić i prosić jednocześnie Państwa o ewentualne komentarze jak można te działania ulepszyć. Do czerwca zamierzamy stworzyć w szkole tzw strefę wyciszenia, miejsce, w którym podczas przerw, będzie można w ciszy odpocząć, przygotować się do zajęć, poczytać jedną z książek, ze zbioru stworzonego z książek „użyczonych” przez uczniów. Będzie to również miejsce, w którym w określonych godzinach po zajęciach, pod opieką nauczyciela, uczniowie będą mogli np. wykonać pracę na komputerze lub projekt grupowy. W tym miejscu chętni uczniowie będą pomagać swoim kolegom w nauce. Chcielibyśmy również szerzej zaznajomić uczniów z tematami, które bliskie są wybranemu przez nas obszarowi: z tematem empatii, tolerancji, wolontariatu i solidarności w działaniu, odmiennością. W tym celu nie tylko stworzymy bazę scenariuszy zajęć z wychowawcą, filmów i stron internetowych o tej tematyce, ale zaprosimy specjalistów oraz osoby, które pracując w różnych instytucjach na co dzień są świadkami tego jak idea solidarnego działania może wiele zdziałać w obecnym świecie. Myślimy również o upiększeniu naszego przyszkolnego ogrodu, jednak to działanie, jak i stworzenie miejsca „wyciszenia”, powinno być właśnie przykładem na to, że działając solidarnie, w oparciu o pomysły uczniów, rodziców, nauczycieli i przy ich wsparciu możemy zmienić szkołę na lepszą. Już dzisiaj cieszymy się na te zmiany i liczymy na współpracę całej społeczności szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *