Pomagamy dzieciom w Borysławiu !

W odpowiedzi na apel Stowarzyszenia Ziemi Drohobyckiej w Wałbrzychu, dzieci z naszej szkoły przyniosły książki, zeszyty, artykuły piśmiennicze oraz słodycze, które będą dołączone do mikołajkowych paczek dla dzieci z sobotnio-niedzielnej szkoły w Borysławiu na obecnej Ukrainie. Wiele rodzin zamieszkujących naszą miejscowość przybyły na te tereny właśnie z ziem dzisiejszej Ukrainy. Duża ilość Polaków nadal tam mieszka i oczekuje na naszą pomoc. Dary zostały przekazane na ręce niestrudzonego pana Adama Piotrowskiego, prezesa stowarzyszenia i opiekuna kresowych cmentarzy.
Adam Mazur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *