Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też Światowym Dniem Środowiska (World Environment Day WED) obchodzony jest corocznie 5 czerwca. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.
Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”.
Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.
Obecnie Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów.
Wiele informacji znajdziecie:
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekokalendarz/swiatowy-dzien-srodowiska/Światowy Dzień Środowiska – Włącz oszczędzanieŚwiatowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day WED) obchodzony jest corocznie 5 czerwca.wlaczoszczedzanie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *