Godziny po angielsku

Witam wszystkich serdecznie! W tym tygodniu przypomnimy sobie jak nazywać godziny w języku angielskim.

Plan na ten tydzień:
Poniedziałek-środa: zapoznajecie się z zasadami mówienia o godzinach i przepisujecie notatkę do zeszytu.
Środa-piątek: rozwiązujecie zadanie na ocenę (pojawi się ono na grupie w środę).


Przepisz do zeszytu (na plusa):

What time is it? – Która jest godzina?
It’s two o’clock – Jest godzina druga
a quarter past – kwadrans (15 minut) po
a quarter to – kwadrans (15 minut) do
a quarter past twelve – piętnaście po dwunastej (12:15)
a quarter to twelve – za piętnaście dwunasta
half past – dosłownie: „pół godziny po”, po polsku: „wpół do”
half past six – wpół do siódmej (18:30)


Wstęp – godziny po angielsku

Na pewno bardzo dobrze pamiętacie zwrot „what time is it?” – „która jest godzina?” oraz odpowiedź: „It’s…” – „jest godzina…”, ale jak nazywaliśmy godziny?!


Pełne godziny

Kiedy chcemy powiedzieć godzinę pełną, np. 16:00 lub 19:00, wtedy zdanie musimy zakończyć zwrotem „o’clock”, np.
It’s 7:00 o’clock – jest godzina 7.
It’s 11:00 o’clock – jest godzina 11.

Pamiętamy, że w j. angielskim nie nazwiemy godziny 16:00 jako sixteen o’clock! MUSIMY ZAMIENIĆ 16 NA 4, czyli: I’ts FOUR o’clock.

Wszystkie godziny między 13:00, a 23:00 zamieniamy dokładnie w ten sam sposób!


Jest 10 minut po / jest za 10

Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest „po”, używamy słowa „past”, np.
(5:10) It’s ten PAST five – jest dziesięć po 5.

Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest „za”, używamy słowa „to”, np.
(7:50) It’s ten TO eight – jest za dziesięć ósma.


Jest „wpół do”

Polski zwrot „wpół do” przetłumaczymy na j. angielski jako: „half past” – pół godziny po, np.:

(10:30) It’s half past ten – jest wpół do 11 lub: jest dziesiąta trzydzieści.
(12:30) It’s half past twelve – jest w pół do pierwszej lub: jest dwunasta trzydzieści.


Kwadrans / 15 minut – quarter

Zwrot „quarter” – kwadrans (15 minut), możemy wykorzystać zarówno mówiąc, że jest za piętnaście lub 15 minut po, np.:
(13:15) It’s quarter past one – jest 15 po pierwszej.
(9:45) Its quarter to ten – jest za 15 dziesiąta.


Materiał dodatkowy:

Gra interaktywna + ćwiczenie wymowy:
https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *