Czas Present Perfect


Zadanie na 3 tydzień (30.03-03.04.2020) dla klasy 6b oraz 7a/7b uczonych przeze mnie (Karolczyk).


ZADANIE NA OCENĘ, (DO PIĄTKU 03.04.2020 do godz. 11:00)
https://forms.gle/sG7YuSANY4MV7X7i6
KLASY: 6b, 7a/7b – grupy podstawowe.


Swoją pracę w tym tygodniu dzielimy na 2 części:

1. Poniedziałek-wtorek: zapoznajecie się z informacjami o czasie Present Perfect, które dla was przygotowałem poniżej. Na tym etapie nie musicie mi nic odsyłać.

2. Środa-piątek: dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej na ocenę. Pojawi się ono W ŚRODĘ tutaj oraz na grupie waszej klasy. Będzie ono dotyczyło czasu Present Perfect – tworzenia zdań twierdzących oraz przeczących.


CZAS PRESENT PERFECT – podstawowe informacje

Czas gramatyczny Present Perfect w j. angielskim to czas teraźniejszy dokonany, który nie ma bezpośredniego odpowiednika w j. polskim. Można powiedzieć, że Present Perfect łączy na swój sposób teraźniejszość z przeszłością.

Kiedy używamy czasu Present Perfect?

1. do opisania przeszłej czynności, która ma wpływ na teraźniejszość:
np.
I haven’t done the homework yet.
Nie zrobiłem jeszcze tego zadania domowego.

2. do opisania stanu, który trwa do chwili obecnej (ale może się zmienić w przyszłości):
np.
We’ve lived in Warsaw for three years.
Mieszkamy w Warszawie od trzech lat (ale możemy zmienić miejsce zamieszkania w przyszłym miesiącu).

Jak budujemy ZDANIA TWIERDZĄCE w czasie PRESENT PERFECT?

Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania
You + have + taught + geography.
(Ty uczyłeś geografii)

Jak budujemy ZDANIA PRZECZĄCE w czasie PRESENT PERFECT?

Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania
You + have + not + taught + geography.
(Ty nie uczyłeś geografii)

PAMIĘTAMY, ŻE CZASOWNIKI DZIELIMY NA REGULARNE I NIEREGULARNE.
Czasowniki nieregularne znajdziemy w tabelce (podręcznik) oraz na fiszkach z zeszłego tygodnia.
Do czasowników nieregularnych dodajemy odpowiednie końcówki, które pamiętacie z poprzednich lekcji.


Regular verbs – czasowniki regularne.
ZDANIA TWIERDZĄCE ZDANIA PRZECZĄCE
I / You / We / They have watched TV I / You / We / They haven’t watched TV.
He / She / It has watched TV. He / She / It hasn’t watched TV.
Irregular verbs – czasowniki nieregularne.
ZDANIA TWIERDZĄCE ZDANIA PRZECZĄCE
I / You / We / They have eaten the chips. I / You / We / They haven’t eaten the chips.
He / She / It has eaten the chips. He / She / It hasn’t eaten the chips.

Jak na pewno zauważyliście w powyższej tabelce, W TRZECIEJ OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ UŻYWAMY HAS (w twierdzeniach) lub HAS NOT (w przeczeniach).

Formy skrócone
  • I have = I’ve
  • you have = you’ve
  • he has/she has/it has = he’s/she’s/it’s
  • we have = we’ve
  • they have = they’ve

    has not = hasn’t
    have not = haven’t
SPRAWDŹ SIĘ!

Przykłady do poćwiczenia samodzielnie (nie musicie ich odsyłać):
1. Czas gramatyczny Present Perfect w j. angielskim to czas _________ dokonany.
2. He _______ broken a window.
3. I haven’t _________ (do) homework.
4. The lesson ________ _______(begin) yet. (przeczenie)
5. You have __________(wash) your hands.


Odpowiedzi:

1. teraźniejszy
2. has
3. done (czasownik nieregularny – 3 forma)
4. hasn’t begun (czasownik nieregularny w 3 osobie l. pojedynczej – 3 forma z tabelki)
5. washed (czasownik regularny)

ZADANIA NA OCENĘ POJAWIĄ SIĘ W ŚRODĘ 01.04.2020 TUTAJ ORAZ NA GRUPACH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *