Czas Present Continuous

W tym tygodniu przypomnimy sobie czas Present Continuous.

1. Poniedziałek-wtorek: zapoznajecie się z informacjami o czasie Present Continuous, które dla was przygotowałem poniżej. Na tym etapie nie musicie mi nic odsyłać.

2. Środa-piątek: dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej na ocenę. Pojawi się ono w środę tutaj oraz na grupie waszej klasy. Będzie ono dotyczyło czasu Present Continuous – tworzenia zdań twierdzących, przeczących oraz pytań.


Czas Present Continuous – podstawowe informacje

Kiedy używamy czasu Present Continuous?

Czasu PC używamy również:

 • w stanach chwilowych, np.
  I’m taking a bus until I buy a new car. – Jeżdżę autobusem dopóki nie kupię nowego samochodu.
 • do mówienia o zaplanowanej (od jakiegoś czasu czasu) czynności, np.
  I’m going to the theatre next week. – Idę do teatru w przyszłym tygodniu.

Jak budujemy zdania twierdzące / przeczące i pytania w czasie Present Continuous?

Zdania twierdzące:

podmiot + to be + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania
np.

 1. You + are + watching + TV + now.
  (Ty oglądasz teraz TV)
 2. She is riding a bike.
  (Ona jeździ [teraz] na rowerze)

Zdania przeczące:

podmiot + to be + not + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania
np.

 1. You + are + not watching + TV + now.
  (Ty nie oglądasz teraz TV)
 2. She is not riding a bike.
  (Ona nie jeździ [teraz] na rowerze)

Pytania:

to be + podmiot + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania
np.

 1. Are you watching TV?
  (Czy ty oglądasz [teraz] TV?)
 2. Is she riding a bike?
  (Czy ona jeździ [teraz] na rowerze?)

„To be” oznacza oczywiście „być”.
Odmiana czasownika być przez osoby:

 Zdania twierdzące: 
 I am = I’m 
 You are = You’re 
 He/She/It is = He’s 
 We/You/They are = We’re 
Zdania przeczące: 
I am not = I'm not 
You are not = You aren't 
He/She/It is not = He isn't 
We/You/They are not = We aren't

Time expressions – okoliczniki czasu

Podobnie jak w innych czasach gramatycznych j. angielskiego, tak i przy Present Continuous, mamy listę charakterystycznych okoliczników czasu.

today – dzisiaj
this evening – dziś wieczorem
this week – w tym tygodniu
tomorrow – jutro
tomorrow morning/evening – jutro rano/wieczorem
next week – w przyszłym tygodniu
next month – w przyszłym miesiącu
in five minutes – za pięć minut
at six o’clock – o godzinie szóstej
after school – po szkole


Uzupełnij zdania:

 1. We __ _________ for a bus. – My czekamy na autobus (w tej chwili)
 2. Kate __ ________ a letter. – Kasia pisze list. (w tej chwili)
 3. She ___ ________for her friends. – Ona nie czeka na swoich przyjaciół.
 4. I ___ _________ to the cinema tomorrow. – Ja idę jutro do kina.
 5. ___ _________ a T-shirt now? – Czy on teraz kupuje koszulkę z krótkim rękawem?

(tego zadania nie musicie odsyłać)

Odpowiedzi:

1. are waiting
2. is writing
3. isn’t waiting
4. am going
5. Is he

Więcej zadań znajdziecie w podręczniku na stronie 97 (zadanie 6 i 7)


Materiał dodatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *