Stopniowanie przymiotników


Stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotnika

Stopień równy – jest to przymiotnik w formie podstawowej.

Stopień wyższy przymiotnika – używamy go, kiedy chcemy porównać do siebie np. dwie rzeczy / osoby / itp.

np. Tigers are bigger than cats. (Tygrysy są większe niż koty).

Stopnień najwyższy przymiotnika – używamy go do wyróżnienia cechy na tle innych.

np. This is the best restaurant in London. (To jest najlepsza restauracja w Londynie).


Przymiotniki krótkie i długie

Przymiotniki krótkie jednosylabowe,
np.: big, small, tall, smart.

Przymiotniki długie mają przynajmniej dwie sylaby (lub więcej).
np. dangerous (dan-ge-rous), interesting (in-te-re-sting), important (im-port-tant).


Jak stopniować przymiotniki krótkie?

Przymiotniki krótkie stopniujemy dodając końcówkę -er (do stopnia wyższego),
np. BIGGER – większy.

w stopniu najwyższym dodajemy „the” przed przymiotnikiem i końcówkę -est,
np. THE BIGGEST.

stopień równy -> wyższy -> najwyższy
BIG -> BIGGER -> THE BIGGEST
duży -> większy -> największy

Należy również pamiętać o kilku odstępstwach od powyższej reguły:


Jak stopniować przymiotniki długie?

Stopień wyższy przymiotników długich tworzymy dodając „more” przed przymiotnikiem, a stopień najwyższy dodając „the most”,

np.
interesting -> more interesting -> the most interesting
interesujący -> (bardziej interesujący) -> najbardziej interesujący stopień równy -> stopień wyższy -> stopień najwyższy


Przymiotniki nieregularne

Oprócz przymiotników krótkich i długich wyróżniamy jeszcze przymiotniki nieregularne. Niestety, nie ma z góry ustalonych zasad jak je stopniować – należy je zapamiętać.

Przykłady:
good -> better -> the best (dobry -> lepszy -> najlepszy)
bad -> worse -> the worst (zły -> gorszy -> najgorszy)


Jak porównać ze sobą dwie rzeczy, osoby, etc.?

Aby porównać ze sobą dwie rzeczy należy wystopniować przymiotnik do stopnia wyższego i dodać po nim „than” (niż),

np. Giraffes are bigger than dogs. (Żyrafy są większe niż psy)

Mororbikes are more dangerous than cars. (Motocykle są bardziej niebezpieczne niż auta).


Materiał dodatkowy

Jeśli chcielibyście pogłębić swoją wiedzę o stopniowaniu przymiotników polecam obejrzeć film:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *