Will for future predictions

Plan na 11 tydzień nauczania zdalnego:

Poniedziałek-środa:
1. Zapoznajecie się z czasem Future Simple korzystając z bloga.
2. Rozwiązujecie zadania przykładowe (nie trzeba odsyłać).

Środa-piątek:
Rozwiązujecie zadanie na ocenę (google forms), które pojawi się w środę na grupie.


Czas Future Simple – informacje podstawowe

Czas Future Simple jest jednym z najczęściej wykorzystywanych
(i najprostszych) czasów do opisywania przyszłości.

Tworzenie zdań w tym czasie oparte jest na operatorze „will


Kiedy używamy czasu Future Simple?

Future Simple stosujemy również do planów, przypuszczeń,
oraz innych rzeczy/czynności, które mogą się wydarzyć,
co do których nie ma jednak całkowitej pewności.


Jak budujemy ZDANIA TWIERDZĄCE w czasie Future Simple?

Słowo will we wszystkich osobach ma taką samą formę!

podmiot + will + czasownik w I formie

np.

  1. I will buy a present. (Ja kupię prezent)
  2. We will go to the cinema. (My pójdziemy do kina)

Jak budujemy ZDANIA PRZECZĄCE w czasie Future Simple?

Przeczenia tworzymy używając formy will not
lub jej skróconej formy won’t.

podmiot + will + NOT + czasownik w I formie

lub wersja skrócona:

podmiot + won’t + czasownik w I formie

np.

I will not buy a present. (Ja nie kupię prezentu)
We won’t go to the cinema. (My nie pójdziemy do kina)


Jak budujemy PYTANIA w czasie Future Simple?

Aby utworzyć pytanie zamieniamy kolejnością
podmiot i słowo will.

will + podmiot + czasownik w I formie + ?

np.

  1. Will you buy a present? (Czy ty kupisz prezent?)
  2. Will she go to the cinema? (Czy ona pójdzie do kina?)

Formy skrócone

W zdaniach w czasie Future Simple możemy wykorzystać formy skrócone:

I will = I’ll
You will = You’ll
He will = He’ll
She will = She’ll
It will = It’ll

We will = We’ll
You will = You’ll
They will = They 'll

np.

  1. I’ll go to school = I will go to school
  2. We’ll drive a car = We will drive a car

SPRAWDŹ SIĘ!

Przykładowe zadania znajdziecie tutaj:
1. https://www.ang.pl/cwiczenia/769/future-simple-budowa
2. https://www.ang.pl/cwiczenia/1730/future-simple-budowa


Materiał dodatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *