Konstytucja 3 Maja

🇵🇱„Konstytucja 3 Maja to wielkie osiągnięcie narodu polskiego. Jest jednym z symboli naszej niepodległości, powodem do dumy dla Polaków oraz świadectwem wielkiej mądrości i patriotyzmu ludzi.”

3 maja 1791 roku, uchwalono konstytucję, Ustawę Rządową, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Dzisiejszy apel poświęcony był kolejnej ,233 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Akademię rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego🎶🇵🇱. Następnie społeczność uczniowska wysłuchała wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej. Najmłodsze uczennice zaprezentowały przepiękny taniec 💃 w narodowych barwach. W ten uroczysty sposób uczciliśmy zbliżające się majowe święta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *