Czas Present Perfect

Zadanie na 3 tydzień (30.03-03.04.2020) dla klasy 6b oraz 7a/7b uczonych przeze mnie (Karolczyk).

W tym tygodniu przygotowałem dla was powtórzenie z czasu Present Perfect oraz zadanie na ocenę (które otrzymacie w środę, a odsyłacie do piątku 03.03.2020 do godziny 11:00), szczegóły poniżej.


Swoją pracę w tym tygodniu dzielimy na 2 części:

1. Poniedziałek-wtorek – zapoznajecie się z informacjami o czasie Present Perfect, które dla was przygotowałem poniżej. Na tym etapie nie musicie mi nic odsyłać.

2. Środa-piątek dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej na ocenę. Pojawi się ono W ŚRODĘ tutaj oraz na grupie waszej klasy. Będzie ono dotyczyło czasu Present Perfect – tworzenia zdań twierdzących oraz przeczących.


CZAS PRESENT PERFECT – podstawowe informacje

Czas gramatyczny Present Perfect w j. angielskim to czas teraźniejszy dokonany, który nie ma bezpośredniego odpowiednika w j. polskim. Można powiedzieć, że Present Perfect łączy na swój sposób teraźniejszość z przeszłością.

Kiedy używamy czasu Present Perfect?

1. do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana), która ma wpływ na teraźniejszość;
np.
I haven’t done the homework yet.
Nie zrobiłem jeszcze tego zadania domowego.

2. do opisania stanu, który trwa do chwili obecnej (ale może się zmienić w przyszłości).
np.
We’ve lived in Warsaw for three years.
Mieszkamy w Warszawie od trzech lat (ale możemy zmienić miejsce zamieszkania w przyszłym miesiącu).

Jak budujemy ZDANIA TWIERDZĄCE w czasie PRESENT PERFECT?

Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania
You + have + taught + geography.
(Ty uczyłeś geografii)

Jak budujemy ZDANIA PRZECZĄCE w czasie PRESENT PERFECT?

Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania
You + have + not + taught + geography.
(Ty nie uczyłeś geografii)

PAMIĘTAMY ŻE CZASOWNIK DZIELIMY NA REGULARNE I NIEREGULARNE.
Czasowniki nieregularne znajdziemy w tabelce, a do nieregularnych dodajemy odpowiednie końcówki.

Regular verbs – czasowniki regularne.
ZDANIA TWIERDZĄCE ZDANIA PRZECZĄCE
I / You / We / They have watched TV I / You / We / They haven’t watched TV.
He / She / It has watched TV. He / She / It hasn’t watched TV.
Irregular verbs – czasowniki nieregularne.
ZDANIA TWIERDZĄCE ZDANIA PRZECZĄCE
I / You / We / They have eaten the chips. I / You / We / They haven’t eaten the chips.
He / She / It has eaten the chips. He / She / It hasn’t eaten the chips.

Jak na pewno zuważyliście w powyższej tabelce, W TRZECIEJ OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ UŻYWAMY HAS (w twierdzeniach) lub HAS NOT (w przeczeniach).

FORMY SKRÓCONE:
  • I have = I’ve
  • you have = you’ve
  • he has/she has/it has = he’s/she’s/it’s
  • we have = we’ve
  • they have = they’ve
SPRAWDŹ SIĘ!

Są to zadania do poćwiczenia samemu (nie musicie ich odsyłać):
1. Czas gramatyczny Present Perfect w j. angielskim to czas _________ dokonany.
2. He _______ broken a window.
3. I haven’t _________ (do) homework.
4. The lesson ________ _______(begin) yet. (przeczenie)
5. You have __________(wash) your hands.

ZADANIA NA OCENĘ POJAWIĄ SIĘ W ŚRODĘ 01.04.2020 TUTAJ ORAZ NA GRUPACH.

Odpowiedzi:

1. teraźniejszy
2. has
3. done (czasownik nieregularny – 3 forma)
4. hasn’t begun (czasownik nieregularny w 3 osobie l. pojedynczej – 3 forma z tabelki)
5. washed (czasownik regularny)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *