Drzewo Franciszka – podsumowanie

W Publicznej Szkole Podstawowej realizowany był projekt Drzewo Franciszka, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej polskiej młodzieży w oparciu o idee zapisane w Encyklice Laudato Si i zaktywizowanie młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska w swoim najbliższym otoczeniu.

Organizatorem konkursu Drzewo Franciszka 2021 jest Fundacja Zakłady Kórnickie w Kurniku. Uczestnicy konkursu – zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych, liczące do 10 osób (uczniowie z klas 4-8) pracowały pod opieką nauczyciela-opiekuna w wybranym przez siebie obszarze. Nasza grupa wybrała temat: „ Ochrona różnorodności biologicznej”.

Nie przypadkowo młodzież wybrała taki obszar działań, ponieważ na obszarze Gminy Boguszów-Gorce, pomimo wielowiekowego wpływu górnictwa zachował się bogaty świat przyrody, który wraz z zamknięciem ostatnich kopali pod koniec XX wieku, odradza się, zwiększając z roku na rok różnorodność gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Podczas nauczania zdalnego uczniowie teoretycznie zapoznawali się z różnorodnością siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących na obszarze naszej gminy, ale nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Podczas zaledwie miesięcznego powrotu do nauczania stacjonarnego, udało nam się zrealizować pięć zajęć terenowych pod fachowym okiem: biologa pani Anny Kogut, ornitologa, przyrodnika pana Piotra Wasiaka-prezesa Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego i pana Mateusza Majchrzyka-Specjalisty Służby Leśnej Nadleśnictwa Wałbrzych.

Uczniowie i opiekun dziękuję za współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *