EGZ. 8 kl

https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/galeria/cke-egzamin-osmoklasisty-2023-angielski-arkusze-zadania,p,4
https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/galeria/cke-egzamin-osmoklasisty-2023-angielski-arkusze-zadania,p,4