Zadania, klasa 4

TYDZIEŃ 15 (22-28.06.2020)

Przyroda klasa 4 a
Temat: Łąka jako środowisko życia organizmów.
1. ZADANIE :
A. Rozwiąż zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
B. Ponieważ ćwiczenia są własnością ucznia, każdy kto rozwiąże ćwiczenia do końca,
i odda do sprawdzenia w pierwszym tygodniu nauki w klasie 5, otrzyma cząstkową ocenę z biologii i geografii.
– nie przesyłamy zadań ( sprawdzę na początku klasy 5 )
B. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat. Rozwiąż dla sprawdzenia
Swojej wiedzy zadania, sprawdź poprawność swoich odpowiedzi.
C. https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/DvINsU6oE
D. W wolnej chwili obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=DMUvWdBb1AM https://www.youtube.com/watch?v=FFPsk9GbfDU https://www.youtube.com/watch?v=6iIPyW59Sfk https://www.youtube.com/watch?v=ETP3DZ-dppM

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1, katecheza 52 klasa 2, katecheza 51, klasa 4 katecheza 45, klasy 5 katecheza 48, klasy 6 katecheza 49 klasy 7 katecheza 50

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 22 VI)
MUZYKA
Proszę wysłuchać szanty.
https://www.youtube.com/watch?v=JWXzvQ7tgSM

PLASTYKA
Zachęcam do zwiedzania wirtualnego muzeum.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ai360.pl%2Fpanoramy%2F282%3Ffbclid%3DIwAR1KqDjKstdYtZ2b8xKTwQsDQMDHGDcKpyh1yS3tU-SvBwj9XBm_9dvNAmY&h=AT0oCq9xumTBj9_mBtimuX71FIvmdIZ89ubBmpXy-dApi88x2K-iwo1qYzI_C6aD1p5uFrMwPGPMkZ68TuAqO4mSG_3X9_c4yeKj9EghSNpJ16Hkyh57KgBHgSoCZevup1DHhA

TECHNIKA
Temat: Jak dbać o Ziemię ?
Proszę przeczytać tekst na str. 64- 67.

TYDZIEŃ 13 (08-14.06.2020)

Przyroda klasa 4 a
Temat: Las jako środowisko życia organizmów. Organizmy różnych warstw lasu.
1. Uważnie przeczytaj tematy z podręcznika. ( str.155- 164 )
2. W formie notatki przepisz ZAPAMIĘTAJ str. 164.
3. ZADANIE :
A. Rozwiąż zadania z tych tematów w zeszycie ćwiczeń.
– prześlij rozwiązane do 15 czerwca.
B. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/w-lesie/Dx6pQ07sn
https://epodreczniki.pl/a/pory-roku-w-lesie/DWDmy29Kr
C. Zadanie dla zainteresowanych pasjonatów:
Po przyswojeniu materiału, zaproś rodziców, dziadków na wycieczkę do lasu i postaraj się im opowiedzieć czego dowiedziałeś się o lesie. Możesz wykonać krótka relację zdjęciową.
Po lekcji uczeń:
• Określa, co to jest las.
• Wymienia funkcje lasu.
• Podaje podstawowe zasady zachowania się w lesie.
• Podaje znaczenie tablic informacyjnych umieszczanych przy wejściu do lasu.
• Wyjaśnia różnice między lasem liściastym, iglastym i mieszanym.
•Wyjaśnia znaczenie pojęć: buczyna, bór, las mieszany.
• Wymienia warstwy roślinności w lesie.
• Podaje przykłady roślin tworzących poszczególne warstwy.
• Podaje przykłady grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.
• Opisuje temperaturę powietrza, wilgotność i nasłonecznienie występujące w poszczególnych warstwach lasu.
• Uzasadnia, dlaczego rośliny runa leśnego kwitną wczesną wiosną.
• Wyjaśnia znaczenie ściółki leśnej dla życia w lesie.
•Opisuje, jak można poznawać las za pomocą różnych zmysłów.

Informatyka 4a:
1. Wchodzimy na stronę: https://studio.code.org/s/minecraft/stage/1/puzzle/1
2. Wykonujemy wszystkie zadania.
3. Zdjęcie ostatniego poziomu wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.
Informatyka 5ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/jak-prawidlowo-pracowac-z-komputerem/DbsUHtyAE
2. Wykonujemy ćwiczenie 1 w dowolnym edytorze tekstu.
3. Zdjęcie lub plik wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.
Informatyka 6ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://studio.code.org/s/hero/stage/1/puzzle/1
2. Wykonujemy wszystkie zadania.
3. Zdjęcie ostatniego poziomu wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.
Informatyka 7ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/zasady-bezpiecznej-pracy-w-sieci-lokalnej-i-globalnej/DhFPcW05o
2. Czytamy wprowadzenie i podpunkty.
3. Informację o tym jak sprawdzić, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL (ang. Secure Socket Layer) wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 8 VI) MUZYKA Na podstawie tekstu ze str. 119 proszę wyjaśnić w zeszycie przedmiotowym ( w kratkę) pojęcie „szanta”. Proszę nie wysyłać zdjęć. PLASTYKA Temat: Zabytki małych ojczyzn. Proszę zapoznać się z tekstem na str. 59. TECHNIKA Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty. Proszę przeczytać tekst na str. 60 i przeanalizować ćw. 1 (bez zapisu w zeszycie). Nie wysyłajcie zdjęć.

TYDZIEŃ 12 (01-07.06.2020)

Przyroda klasa 4 a
Temat: Warunki życia na lądzie. Organizmy najbliższej okolicy.
1. Uważnie przeczytaj tematy z podręcznika. ( str. 147-154 )
2. W formie notatki przepisz ZAPAMIĘTAJ str. 150 i 154.
3. ZADANIE :
A. Rozwiąż zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń ( nieobowiązkowo, dla chętnych ).
B. Zad. 1, 3, 4. str. 154. wykonaj w zeszycie.
C. Narysuj na kartce A4, wybraną roślinę zielną oraz wybranego owada, ptaka, do wyboru – podpisz ich nazwy gatunkowe ( występujące w Twojej okolicy) .
– prześlij wraz z zadaniami do 8 czerwca.
D. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://www.youtube.com/watch?v=uTPNG3ID7eI
Po lekcji uczeń:
• Wymienia najważniejsze cechy środowisk lądowych.
• Podaje przykłady sposobów przetrwania okresu zimy przez rośliny i zwierzęta.
• Podaje przykłady przystosowań roślin do warunków suchych i wilgotnych.
• Podaje przykłady roślin światłolubnych i cieniolubnych.
• Wykazuje związek budowy zwierząt z przystosowaniem do życia na różnych podłożach.
• Wskazuje różnice między drzewem iglastym a drzewem liściastym.
• Wyjaśnia, czym różni się drzewo od krzewu i rośliny zielnej.
• Wskazuje pień i koronę drzewa.
• Rozpoznaje pospolite drzewa, krzewy i rośliny zielne oraz podaje ich nazwy.
• Rozpoznaje pospolite zwierzęta występujące w najbliższej okolicy i podaje ich nazwy.
• Podaje różnice między roślinami jednorocznymi, dwuletnimi i wieloletnimi.
• Wyjaśnia, co to są byliny.
• Podaje przykłady bylin występujących w najbliższej okolicy.

Informatyka 4a:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/jak-prawidlowo-pracowac-z-komputerem/DbsUHtyAE
2. Wykonujemy ćwiczenie 1 w dowolnym edytorze tekstu.
3. Zdjęcie lub plik wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Informatyka 5ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-kl-4-2/
2. Szukamy tematu 12 – Dzień bezpiecznego internetu
3. Wykonujemy ćwiczenie 1,3 i 4.
4. Zdjęcie ćwiczenia 1 (puzzle) wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Klasa 4a, j. angielski.

Buying a ticket – kupowanie biletu.

  1. Czytacie tekst ze strony 100 w podręczniku: „One ticket please”.
  2. Tłumaczycie zwroty do zeszytu z zadania 2 (strona 100).
  3. Rozwiązujecie zadanie 1 na stronie 63 w ćwiczeniach.
    Dodatkowo można również zrobić pozostałe zadania (2, 3, 4).

Zadanie wysyłamy do poniedziałku 08.05

ZADANIA KL 4 (wtorek 2 VI)
MUZYKA
Proszę wysłuchać piosenkę ,,Kolorowe dzieci”
https://youtu.be/Y_kIVuTfVk4
PLASTYKA
Temat: Zabytki małych ojczyzn.
Proszę zapoznać się z tekstem na str. 58.
TECHNIKA
Proszę opisać w zeszycie przedmiotowym zasady obowiązujące na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną. Podręcznik str.57.
Nie wysyłajcie zdjęć. Omówienie podczas spotkania na czacie.

Zadania z religii na bieżący tydzień. Klasy 1 katecheza 49, klasa 2 katecheza 48, klasa 4 katecheza 42, klasy 5 katecheza 45, klasy 6 katecheza 46, klasy 7 katecheza 59.

TYDZIEŃ 11 (25-31.05.2020)

Przyroda klasa 4 a
Temat: Formy ukształtowania powierzchni Ziemi.
1. Uważnie przeczytaj temat z podręcznika. ( str.144 – 146 )
2. W formie notatki przepisz ZAPAMIĘTAJ str. 146.
3. ZADANIE :
A. Rozwiąż zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
B. Zad. 1 str. 146 ( wykonanie do 29.05. )- przesyłacie rozwiązane ćwiczenia i zad.
C. Zad. 4* – dla chętnych. Skorzystaj z mapy naszego terenu.
D. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://www.youtube.com/watch?v=Vwao5TiliW8
Po lekcji uczeń:
• Wymienia formy terenu.
• Wskazuje, które z form terenu są wklęsłe, a które wypukłe.
• Rozpoznaje na ilustracjach i w terenie poszczególne formy terenu,
• Na podstawie ilustracji rozpoznaje rodzaje ukształtowania terenu.
• Określa różnice między pagórkiem, wzgórzem a górą.
• Wskazuje i nazywa elementy pagórka.
• Wskazuje i nazywa elementy doliny rzecznej.

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 25 V)
MUZYKA

https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us
Nie róbcie zapisu w zeszycie. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku), będziecie ją prezentować podczas spotkania na czacie.
PLASTYKA
Proszę opisać w zeszycie technikę zwaną „fotokolaż”. Podręcznik str. 56
Nie wysyłajcie zdjęć. Omówienie podczas spotkania na czacie.

TECHNIKA
Proszę opisać w zeszycie przedmiotowym zasady ruchu obowiązujące na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Podręcznik str.56.
Nie wysyłajcie zdjęć. Omówienie podczas spotkania na czacie.

Klasa 4a, j. angielski
W tym tygodniu kontynuujemy ćw. nazw zwierząt.

Poniedziałek-piątek:
– ćwiczenia strona 60 (zadania 1, 2, 3 – obowiązkowo, 4 i 5 – dla chętnych)
Piątek:
– lekcja online o 12:45 (zgodnie z planem zajęć)

Informatyka 4a:
4. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-kl-4-2/
5. Szukamy tematu 12 – Dzień bezpiecznego internetu
6. Wykonujemy ćwiczenie 1,3 i 4.
7. Zdjęcie ćwiczenia 1 (puzzle) wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 48, klasa 2a katecheza 47, klasa 4a katecheza 41, klasy 5 katecheza 44, klasy 6 katecheza 45, klasy 7 katecheza 45, szczegóły online.

TYDZIEŃ 10 (18-24.05.2020)

Matematyka. Temat dzisiejszej lekcji : Porównywanie ułamków dziesietnych. Na zadanie domowe, zad 6, 7 str 196, oraz w ćwiczeniach str 80. Zadania należy rozwiązać na lekcję we wtorek. Powodzenia

Matematyka klasa 4a

Temat lekcji : Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego. Analiza przykładów ze str 191 oraz ćw ze str 191 i 192. Na zadanie domowe, zad 3, 4 str 192-193, dla chętnych super zagadka str 193. Zadanie należy zrobić na piątek, będę sprawdzać na lekcji.

Przyroda klasa 4 a
Temat: Podsumowanie działu- Ja i moje otoczenie.
Przyroda ożywiona i nieożywiona. Rodzaje skał.

1. Uważnie przeczytaj podsumowanie działu z podręcznika. ( str.135 – 138 )
2. Szczególnie zwróć uwagę na POLECENIA DO DZIAŁU – str. 138
3. Przygotuj się do testu on-line z tego działu, który odbędzie się na lekcji przyrody w piątek 22.05. o godz. 10.45
4. Podałam również drugi temat, pierwszy z nowego działu. Dział 4 – jest dla Was prosty i niektórzy się już nudzą.
5. ZADANIE :
6. A. Uważnie przeczytaj temat z podręcznika- ( 140-143)
B. Pod tematem przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( 143)
C. Rozwiąż zadania do tych tematów zeszycie ćwiczeń.
D. Zad. 5 str. 143 ( wykonanie do 25.05. )- przesyłacie rozwiązane ćwiczenia i zad. 5
7. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
8. https://epodreczniki.pl/a/nie-kazda-skala-jest-twarda/D11Fr3yI0
https://epodreczniki.pl/b/mineraly-i-skaly/P1EJxaGqH
Po lekcji uczeń:
I. Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 27–33.
II. Przyroda ożywiona i nieożywiona. Rodzaje skał.
• Podaje przykłady elementów przyrody ożywionej.
• Podaje przykłady elementów przyrody nieożywionej.
• Wymienia rodzaje skał (lite, sypkie i zwięzłe).
• Wyjaśnia pojęcie skały i minerału.
• Odróżnia skały lite od pozostałych, rozpoznaje granity i piaskowce.
• Rozpoznaje w krajobrazie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
• Charakteryzuje różne rodzaje skał i rozpoznaje je.
• Definiuje pojęcie surowce mineralne, podaje ich podział.
• Podaje przykłady gospodarczego wykorzystania surowców mineralnych.
• Charakteryzuje skały w swojej okolicy.
• Podaje miejsca ich występowania.

J. angielski, klasa 4a.

W tym tygodniu będziemy mówić o zwierzętach, zarówno tych dzikichjak i domowych .

W linku poniżej znajdziecie przygotowany przeze mnie blog, a w nim:

– słówka do przetłumaczenia w zeszycie (odsyłamy do piątku, do godziny 12:00 na ocenę),
– gry interaktywne (dopasowywanie, ćw. słownictwa);
– fiszki do poćwiczenia w wersji tradycyjnej i elektronicznej;
– materiał dodatkowy, który pomoże Wam w ćwiczeniu wymowy.

https://psp5gorce.pl/angielski/wild-animals-and-pets/

Chętni mogą otrzymać plusa za zadanie dodatkowe:
https://forms.gle/hbnvzpLDaMqc8Azn9

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 18 V)
MUZYKA Proszę zapoznać się z tekstem str.113, 114. Wyszukajcie w dostępnych źródłach informacji dotyczących utworów muzycznych poświęconych mamom. Zapiszcie w zeszycie przedmiotowym (nie nutowym) tytuły 5 utworów. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku), będziecie ją prezentować podczas spotkania na czacie. Proszę nie wysyłać zadania.
PLASTYKA Proszę opisać w zeszycie technikę zwaną „kolaż”. Podręcznik str. 54 Omówienie podczas spotkania na czacie.
TECHNIKA Proszę opisać w zeszycie przedmiotowym zasady ruchu obowiązujące na skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Podręcznik str.55. Omówienie podczas spotkania na czacie.

Informatyka 4a:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-przeznaczenie/DRN1czj0h
2. Zapoznajemy się z materiałem i wykonujemy ćwiczenie 1 i 2.
3. Zdjęcie ćwiczenia 2 (krzyżówka) wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Zadania z religii na bieżący tydzień: klasy 1 katecheza 47, klasa 2 katecheza 46, pozostałe klasy katecheza okolicznościową 100lecie urodzin Jana Pawła II szczegóły online.

TYDZIEŃ 9 (11-17.05.2020)

Matematyka klasa 4a Podaję temat do samodzielnego opracowania. Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych Proszę przeanalizować przykłady z książki str 186 – 187, zrobić w ćwiczeniach str 75. Jeżeli będą problemy, powrócimy do tego tematu na następnej lekcji we wtorek. Zadań proszę nie przysyłać.

J. angielski, kl. 4a zadanie (na ocenę) podsumowujące rozdział 6:

https://forms.gle/v2aNrLbMPLAfzJTdA

Czas na zrobienie zadania: do piątku (do godziny 11:00)

Po uzupełnieniu zadania nie zapomnijcie kliknąć „PRZEŚLIJ”
na samym dole, abym otrzymał wasze zadanie.
Czas na zrobienie zadania do piątku (do godziny 11:00)

Matematyka klasa 4a. Temat: Ułamki o mianownikach 10,100, 1000, …Do zrobienia na piątek w ćwiczeniach str 73 – 74. Zadania będę sprawdzać na lekcji w piątek. Klasa 5a , temat: Pole prostokąta i kwadratu. Pod tematem zrobić notatkę z lekcji (jednostki pola , wzory ), ponadto na zadanie domowe , zad 5,6,7,str 184, dla chętnych zad 9 str 184. Zadania będę sprawdzać na lekcji w piątek.

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 11 V)
MUZYKA
Proszę wysłuchać utwór „Lot trzmiela” Nikołaja Rimskiego- Korsakowa.
https://youtu.be/ucrKUO9FVfY
W zeszycie przedmiotowym (w kratkę) zapiszcie jaki instrument naśladuje w utworze brzęczenie lecącego trzmiela.
Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku), będziecie ją prezentować podczas spotkania na czacie.
Proszę nie wysyłać zadania.

PLASTYKA
Proszę opisać w zeszycie technikę zwaną „wydrapywaną”. Podręcznik str. 53
Omówienie podczas spotkania na czacie.

TECHNIKA
Proszę opisać w zeszycie przedmiotowym zasady ruchu obowiązujące na skrzyżowaniu równorzędnym. Podręcznik str.54.
Omówienie podczas spotkania na czacie.

Przyroda klasa 4 a
Temat: Uzależnienia. Zdrowy styl życia.
1. Uważnie przeczytaj tematy z podręcznika. (128 – 134 )
2. ZADANIE :
A. Pod tematem przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( 131 i 134)
B. Rozwiąż zadania do tych tematów zeszycie ćwiczeń. ( te sprawdzę po powrocie do szkoły – nie trzeba ich odsyłać)
C. Zadnia, które należy odrobione przesłać do nauczyciela.
Zad. 2 strona 131 i 4 str. 134.
3. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
4. https://epodreczniki.pl/a/uzywki/DWBk7I30a
5. https://epodreczniki.pl/a/uzywki-czym-sa-i-dlaczego-sa-szkodliwe/DBfMArZu2
6. Szczególną uwagę poświęćcie- ZASADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA- podręcznik str. 133, które przeczytajcie i przedyskutujcie razem z rodzicami.

Po lekcji uczeń:
Zachowania asertywne w wypadku presji otoczenia. Szkodliwy wpływ nikotyny, alkoholu, narkotyków na organizm człowieka. Niebezpieczeństwa związane z internetem.
Wymienia sytuacje, w których należy powiedzieć nie.
• Wskazuje sposoby odmawiania picia alkoholu i palenia tytoniu.
• Wyjaśnia, co to jest uzależnienie.
• Wskazuje możliwości zachowań asertywnych wobec presji otoczenia.
• Opisuje skutki działania nikotyny na organizm człowieka.
• Wyjaśnia, dlaczego znajomości zawarte przez internet mogą być niebezpieczne.
• Uzasadnia konieczność zachowania postawy antyalkoholowej i antynikotynowej.
Zasady zdrowego stylu życia i znaczenie ich przestrzegania w zachowaniu zdrowia.
Wymienia podstawowe zasady zdrowego stylu życia.
• Podaje przykłady potraw, jakich powinna się wystrzegać osoba prowadząca zdrowy styl życia.
• Wymienia czynniki mające szkodliwy wpływ na organizm.
• Opisuje zasady zdrowego stylu życia.
• Wyjaśnia, dlaczego należy zachować postawę asertywną w wypadku bycia namawianym do zapalenia papierosa, wypicia alkoholu lub spróbowania narkotyku.
• Uzasadnia stwierdzenie: Ruch i umiejętność odpoczynku są bardzo ważne dla organizmu.
• Wyjaśnia, dlaczego bycie życzliwym dla innych ma wpływ na zdrowie.

Informatyka 4a:
8. Wchodzimy na stronę: https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/1
9. Wykonujemy wszystkie zadania (od 1 do 14)
10. Zdjęcie ostatniego etapu wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Klasa 4a, j. angielski.

W tym tygodniu kończymy rozdział 6 przypominając sobie nazwy miesięcy.

Zadanie (do zeszytu na plusa).
Ułóż miesiące w odpowiedniej kolejności i przetłumacz na j. polski:

October –
December –
June –
July –
February –
March –
April –
May –
September –
August –
January –
November –

Przygotowałem dla Was fiszki (pod nimi macie również możliwość poćwiczenia wymowy): https://quizlet.com/_8e1scr?x=1qqt&i=2qro4y

W środę (na grupie) pojawi się zadanie dodatkowe na ocenę, podsumowujące rozdział 6: nazwy miesięcy, dni tygodnia i godziny.

Pozdrawiam

Religia zadania na ten tydzień: klasy 1 katecheza 46, klasa 2 katecheza 45, kasa 4 katecheza 40, klasy 5 katecheza 43, klasy 6 katecheza 44, klasy 7 katecheza 44. Szczegóły online.

TYDZIEŃ 8 (04-10.05.2020)

Zadanie do wykonania na poniedziałek – język polski. Z podręcznika na stronie 282-284 przeczytać legendę ,, Jak powstało Jezioro Żabie?” , następnie wykonać plan wydarzeń do legendy. Z tekstu wypisać wszystkie wyrazy z ,,ż” do zeszytu i ułożyć z nimi zdania. Dodatkowo dla osób chętnych (dodatkowy plus) wykonać ćwiczenie 3 str. 284. Obowiązkowo dla wszystkich przeczytać legendę ,,Bursztynowa korona” strona 285.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 45, klasa 2 katecheza 44, klasa 4 katecheza 39, klasy 5 katecheza 42, klasy 6 katecheza 43, klasy 7 katecheza 43. Szczegóły online

J. angielski

Witam wszystkich serdecznie

W tym tygodniu przypomnimy sobie jak nazywać godziny w języku angielskim.

Plan na ten tydzień:
Poniedziałek-środa: zapoznajecie się z zasadami mówienia o godzinach i przepisujecie notatkę do zeszytu.

Środa-piątek: rozwiązujecie zadanie na ocenę (pojawi się ono na grupie w środę).

Notatkę do przepisania oraz przygotowaną przeze mnie e-lekcję w formie bloga znajdziecie tutaj: https://psp5gorce.pl/angielski/godziny-po-angielsku/

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 04 V)
MUZYKA Proszę odszukać np. w Internecie, dostępnych książkach lub innych źródłach informacji dotyczących utworów muzycznych o tematyce wiosennej. Zapiszcie w zeszycie przedmiotowym (nie nutowym) tytuły 5 dzieł i ich twórców. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku), będziecie ją prezentować podczas spotkania na czacie 12 maja (wtorek). Proszę nie wysyłać zadania.
PLASTYKA Proszę zapoznać się z tekstem w podręczniku ze str. 50, 51. Omówienie podczas spotkania na czacie.
TECHNIKA Proszę przeczytać tekst: ,,Rowerem przez skrzyżowanie” na str. 52 a następne przeanalizować infografikę ze str. 53.

Przyroda klasa 4 a
Temat: Choroby zakaźne i zapobieganie im. Niebezpieczne organizmy.
1. Uważnie przeczytaj tematy z podręcznika. (121- 127 )
2. ZADANIE :
A. Rozwiąż zadania do tych tematów zeszycie ćwiczeń. ( te sprawdzę po powrocie do szkoły – nie trzeba ich odsyłać)
B. Ze swojej książeczki zdrowia dziecka przepisz do zeszytu na jakie choroby byliście już szczepieni, a na jakie jeszcze będziecie szczepieni. Przy nazwie choroby wpisz, czy jest to choroba bakteryjna, czy wirusowa. ( sprawdź w internecie).
C. Napisz w zeszycie, co to są grzybice, przez co są wywoływane i w jaki sposób możemy się nimi zarazić, czy zachorować.
Odsyłamy do nauczyciela zadanie B i C.
3. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/co-zrobic-aby-sie-nie-zarazic/D19eDSX2a
https://epodreczniki.pl/a/zdrowie-i-choroba/D1BcOMZ6X
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tymi linkiem.

Po lekcji uczeń:
• Opisuje podstawowe sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym.
• Uzasadnia konieczność zasięgnięcia porady lekarskiej w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną.
• Podaje przykłady chorób zakaźnych człowieka i dróg, którymi wywołujące je czynniki wnikają do organizmu.
• Wskazuje przykłady chorób bakteryjnych i wirusowych.
• Uzasadnia celowość wykonywania szczepień ochronnych.
• Opisuje objawy wybranych chorób zakaźnych.
• Wyjaśnia ogólnie zasadę działania szczepionki.
• Podaje przykłady zwierząt jadowitych.
• Opisuje zachowania mogące ustrzec przed grzybicą.
• Wyjaśnia, co oznaczają pojęcia: alergia, alergolog.
• Podaje przykłady roślin mogących wywołać alergię u ludzi.
•Wyjaśnia, dlaczego w kontaktach ze zwierzętami należy zachować szczególną ostrożność.

Informatyka 4a: Dzisiaj zadanie w programie Scratch.
Zadanie jest trochę trudniejsze dlatego uważnie przeczytajcie instrukcję:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-kl-4-2/
2. Znajdujemy punkt 20: Budujemy własnego duszka. Strujemy duszkiem.
3. Wykonamy zadanie 1. Czytamy zadanie (nie zamykamy okna).
4. W nowym oknie otwieramy stronę Scratcha: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
5. Zamykamy samouczek (ewentualnie ustawiamy język polski – „Globusik” u góry po lewej stronie) i przystępujemy do realizacji zadania.
6. Po wykonaniu i przetestowaniu działania programu, zapisujemy go z menu plik/Zapisz na swoim komputerze (najlepiej na pulpicie).
7. Plik wysyłamy jako załącznik na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Dzień dobry przesyłam zadanie z wf na ten tydzień. Mam nadzieję że wszyscy będą przygotowani. W razie problemów z plikiem, albo pytań proszę kontaktować się indywidualnie.

TYDZIEŃ 7 (27.04-03.05.2020)

Przyroda klasa 4 a
Temat: Uszkodzenia ciała.
1. Uważnie przeczytaj temat z podręcznika. ( str. 116- 120 )
2. Wykonaj krótką notatkę (przepisz do zeszytu-ZAPAMIĘTAJ – str. 120)
3. ZADANIE :
A. Rozwiąż zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń, rozwiązane prześlij do nauczyciela.
4. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
5. https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-krwotoku/DviGFuOlJ
https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-i-odmrozenia/D125TYFX0
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tymi linkiem.

Po lekcji uczeń:
Zna zady bezpieczeństwa podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Rodzaje uszkodzeń skóry, kości i stawów. Zasady postępowania w wypadku uszkodzenia skóry
Podaje przyczyny uszkodzeń skóry.
• Wskazuje sposoby postępowania podczas opatrywania otarcia lub skaleczenia.
• Opisuje zabezpieczenia ciała przed skutkami nadmiernego promieniowania słonecznego.
• Opisuje objawy złamania kości.
• Wymienia rodzaje uszkodzeń ciała i opisuje sposoby udzielania pierwszej pomocy przy tych uszkodzeniach.
• Wskazuje poprawne postępowanie w wypadku pogryzienia przez zwierzę.
• Podaje różnice między zwichnięciem a złamaniem.
•Wyjaśnia, dlaczego nie należy opalać się bez zabezpieczenia skóry.

Klasa 4a historia

J. angielski

Witam wszystkich serdecznie.

W tym tygodniu połączymy sobie naszą znajomość czasowników
(czynności wykonywanych codziennie) oraz dni tygodnia.

Aby to zrobić, musimy przetłumaczyć poniższe wyrażenia do zeszytu (zadanie 1):
sometimes –
often –
usually –
never –
always –

(tłumaczenie znajdziecie w podręczniku na stronie 89 lub w słownikach internetowych)

Zadanie 2: dokończ podane zdania zgodnie z prawdą (w zeszycie):

1. I sometimes ______ on Fridays. (Wybieramy czasownik, np. play football)
(tłumaczenie: Ja czasami _________ w piątki – możemy wstawić np. gram w piłkę, itd.)
2. I always ___________ on Mondays.
3. I never _______________ on Thursdays.

Na zrobienie zadania mamy czas do czwartku, do godziny 14:00.

Klasa 4a Temat : Dodawanie ułamków zwykłych. Proszę przeanalizować ćwiczenia A i B oraz przykłady ze str 173. Na lekcji będziemy kontynuować temat. Lekcja odbędzie się jutro o godzinie 8.00.

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 27 IV)
MUZYKA
Proszę nauczyć się śpiewać piosenkę „Wszystko kwitnie w koło”. Oceniać będę indywidualnie podczas spotkania na czacie 5 maja. Chętni mogą wysyłać nagrania.
https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI

PLASTYKA
Proszę opisać w zeszycie przedmiotowym : technikę akwarelową (str.41), temperową i plakatową (str.43), pastelową (str.46).
Temat: Techniki malarskie.
Jest to praca na zaliczenie. Nie trzeba wysyłać zdjęć, sprawdzę podczas spotkania na czacie

TECHNIKA
Proszę opisać w zeszycie przedmiotowym : kiedy mamy doczynienia z włączaniem się do ruchu, jak zmienić kierunek jazdy, na czym polega wymijanie, omijanie, wyprzedzanie.
Temat: Manewry na drodze.
Jest to praca na zaliczenie. Nie trzeba wysyłać zdjęć, sprawdzę podczas spotkania na czacie

Informatyka 4a: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy obracać i odbijać rysunki w programie Paint:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-kl-4-2/
2. Znajdujemy punkt 11: Wklejanie i obracanie elementów – rysujemy płatek śniegu oraz motyla.
3. Wykonujemy zadanie 1 i 2.
4. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

Dzień dobry, przesyłamy zadania z wf na ten tydzień. Po dwóch cięższych tygodniach trochę zabawy bardzo dobrze wam zrobi. Zachęcamy do ćwiczeń i zabaw z kategorii sportowej. Osoby które nie oddały zadań w poprzednich tygodniach mogą poprawić jedynki i przesłać je w tym. Miłej zabawy dla sumiennych i wzięcia się do pracy dla tych którzy mają zaległości.

TYDZIEŃ 6 (20.04-26.04.2020)

Klasa 4a, matematyka. Temat : Rozszerzenie i skracanie ułamków. Zadanie do zrobienia na piątek (nie przysyłamy ) ćwiczenia str 64-65.

Przyroda klasa 4 a
Temat: Niebezpieczne substancje.
1. Uważnie przeczytaj temat z podręcznika. ( str. 112- 115 )
2. Wykonaj krótką notatkę (przepisz do zeszytu-ZAPAMIĘTAJ – str. 115)
3. ZADANIE:
A. Skorzystaj z pomocy RODZICÓW!!!
Znajdź w domu produkty, na których zajdziesz PIKTOGRAMY – ostrzegawcze.
Wypisz w zeszycie do czego służą środki i jaką informację zawierał zamieszczony na nich piktogram.
B. Rozwiąż zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń, rozwiązane prześlij do nauczyciela.
4. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/sprzatamy-mieszkanie/DKBbGI2hg
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.

Po lekcji uczeń:
• interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;
• odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie.
• Odróżnia środki szkodliwe po oznaczeniach na opakowaniu/etykiecie.
• Na podstawie instrukcji objaśnia sposób posługiwania się środkami czystości.
• Uzasadnia celowość umieszczania symboli ostrzegawczych na produktach szkodliwych.
• Interpretuje szkodliwość produktu oznaczonego kilkoma piktogramami ostrzegawczymi.
• Określa szkodliwe skutki działania preparatów drażniących, żrących, toksycznych i wybuchowych.
TEST – online: Temat: Świat substancji.
Otwórz link: TERMIN do piątku 24.04.2020r.
https://forms.gle/FsZQhECFWYyMvXoe8
Wypełnij wymagane pola:
Imię nazwisko
Klasa
Wybierz przy każdym pytaniu -jedną prawidłową odpowiedź
Klikamy wyślij i ja odbieram Wasze testy. Oceniam i indywidualnie podaję oceny.

MUZYKA
Przepisać ołówkiem do zeszytu w pięciolinie pozostałe takty piosenki „Wszystko kwitnie w koło” – nuty i słowa (bez znaków nad pięciolinią) str. 96. Cały zapis nutowy proszę wysłać 24.04 (piątek) do godz.14
PLASTYKA
Proszę jedną z narysowanych papug pokolorować barwami ciepłymi a drugą barwami zimnymi i obrysować czarnym konturem. Tło dowolne. Prace wysyłajcie 27.04 (poniedziałek) do godz. 14
TECHNIKA
Narysować i podpisać w zeszycie przedmiotowym 3 wybrane znaki informacyjne. Zadanie wysyłajcie 27.04 (poniedziałek).

Historia, klasa 4a.

Język polski – klasa 4a ,, Dynastia Miziołków” . Sprawdź swoją wiedzę z treści lektury.

https://wordwall.net/pl/resource/456040
https://wordwall.net/pl/resource/534560

Informatyka 4a: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szukać informacji w Internecie.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Otwieramy test online: https://forms.gle/9ScUupNDBhGu8i3x8
2. Znajdujemy w wyszukiwarce odpowiedzi na poszczególne pytania.
3. Zaznaczamy w teście prawidłowe odpowiedzi
(musimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi) i klikamy „wyślij”
4. Test jest na ocenę. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

J. angielski, T. Karolczyk. Zadanie dla klasy 4a.

Dzień dobry, w tym tygodniu zajmiemy się nazywaniem dni tygodnia. Wszystkie dni tygodnia (oraz tłumaczenia) przygotowałem dla Was tutaj:
https://quizlet.com/pl/500757477/dni-tygodnia-klasa-3b-flash-cards/

Zadanie: Zapisz w zeszycie lesson oraz subject: Days of the week – dni tygodnia.

Przetłumacz (w zeszycie):
Monday –
Tuesday –
Wednesday –
Thursday –
Friday –
Saturaday –
Sunday –

Zadania odsyłamy do piątku 24.04.2020.

Zadanie dodatkowe (dla chętnych) pojawi się w środę.

Język polski, klasa 8a i 8b

Temat: „Elegia o.. .(chlopcu polskim) jako metafora losu pokolenia doświadczonego przez wojnę.

1. Odczytajcie tekst – podr. s. 233.
2. Zad. 1.-ustnie, do zastanowienia.
3. Zad. 2.Zapiszcie 2nioski w zeszycie.
4. Zad. 4.a, b, d, s.234.
5. Zad.5.
6. Zad. domowe
zad.6., s.234 – na wtorek , do 15:00 proszę przesłać na mess.zdjęcie tego zadania.

Klasa 4a katecheza 37, szczegóły online.

TYDZIEŃ 5 (15-19.04.2020)

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 4a. Kontynuacja tematu Porównywanie ułamków. Do zrobienia na lekcję w środę : zad 7 str 162 i zad 12 str 163, oraz dla chętnych zad 10 str 162 i super zagadka.

Język polski: temat : Niezwykła ulica, niezwykły dom. Temat zapisujemy w zeszycie. Proszę przeczytać opowiadanie,, Podwórkowe historie” strony 216-218. Następnie wykonaj polecenia w zeszycie: 2a,b,c strona 219. Powodzenia! W razie pytań proszę pisać.

KL. 4. Kontynuacja zadań
MUZYKA
Przepisać ołówkiem do zeszytu w pięciolinie 12 taktów (3 pierwsze linijki) piosenki „Wszystko kwitnie w koło” – nuty i słowa (bez znaków nad pięciolinią) str. 96
PLASTYKA
Proszę narysować ołówkiem wg instrukcji „krok po kroku” na jednej białej kartce z bloku 2 papugi. Jest to 1 etap pracy. Ciąg dalszy nastąpi.
TECHNIKA
Narysować w zeszycie przedmiotowym 3 wybrane znaki nakazu (promień 4 cm).

Historia:

J. angielski, T. Karolczyk.

Witam wszystkich uczniów i rodziców po Świętach.

W najbliższy piątek o godzinie 12:45 (podczas lekcji online – zgodnie z planem lekcji) podsumujemy sobie naszą wiedzę o czasownikach, które pomagają nam mówić o czynnościach wykonywanych codziennie (w zeszłym tygodniu odrabialiście z nich zadanie).

Chciałbym, abyście przed naszą piątkową lekcją poćwiczyli sobie ich wymowę oraz tłumaczenie wykorzystując link, który dla was przygotowałem:
https://quizlet.com/pl/502397717/czasowniki-czynnosci-dnia-codziennego-klasa-4a-flash-cards/

Pod fiszkami znajduje się lista wszystkich słówek, a obok niej głośnik – po kliknięciu usłyszycie jak wymawia się dane słowo. Do zobaczenia w piątek!

Dzień dobry ćwiczenia z wf na ten krótki tydzień.

TYDZIEŃ 4 (06.04-12.04.2020)

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 4a
Temat : Porównywanie ułamków. Zadanie do wykonania do 16.04, w ćwiczeniach; Ćw od 1 do 4 str 62 oraz ćw 5, 6 str 63. Powodzenia. Klasa 5a Kontynuacja tematu; Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne . Do zrobienia do dnia 15.04, na lekcję ( nie wysyłamy ) z książki, zad 3 i 4 str 160. Powodzenia.

Witam moi drodzy, przesyłam lekcje historii na ten tydzień. Pozdrawiam

Informatyka 4a: Moi drodzy. Dzisiaj o bezpieczeństwie w internecie.
Zadania które należy wykonać do 17.04.2020r.
1. Oglądamy film: https://www.youtube.com/watch?v=7YjIetczXoM
2. Czytamy podręcznik str. 57 i 58.
3. Wypisujemy w edytorze tekstu przynajmniej cztery zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
4. Fotkę lub po prostu tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Dzień dobry, w załączniku przesyłam zadanie do wykonania w tym tygodniu z wychowania fizycznego. Proszę podejść sumiennie do sprawy, ponieważ będzie z tego ocena. W pliku wszystko jest szczegółowo rozpisane. Będziemy łączyć się także ze sobą. Proszę żeby do tego czasu wszyscy zapoznali się z treścią pliku. Życzę dużo zdrowia

Przyroda klasa IV a
DZIAŁ 4: JA I MOJE OTOCZENIE
Temat: Świat substancji.
1. Zapisz nazwę działu i temat w zeszycie lekcyjnym.
2. Uważnie przeczytaj temat z podręcznika ( str. 108-111 )
3. W formie notatki – przepisz pod tematem z książki punkty – ZAPAMIĘTAJ ( str. 111 )
4. Wykonaj zadania do tego działu w zeszycie ćwiczeń. ( wykonane proszę przesłać do mnie )

Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, linki podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/gazy-ciecze-i-ciala-stale/D1Cy4qgUe
https://epodreczniki.pl/a/gazy-ciecze-i-ciala-stale/D1Cy4qgUe

J. angielski, T. Karolczyk.

Zadanie dla klasy 4.
W tym tygodniu zaczynamy rozdział 6: „My day”- mój dzień. Poznamy czasowniki, które pomogą nam mówić o czynnościach, które wykonujemy każdego dnia.

Zadanie 1. Uzupełnij podane wyrażenia:
1. do my _________
2. tidy my __________
3. have ____________
4. listen to ___________
5. go to ____________
6. watch ___________
7. hang out with my _________

Zadanie 2.
Uzupełnij zdania słownictwem:

get up, go, have, go, do

1. I________ lessons
2. I__________ in the morning.
3. I___________ my homework.
4. I___________ to bed.
5. I__________ to school.

Przepisujemy do zeszytu i uzupełniamy słownictwem podanym powyżej.Słowniczek, który pomoże Wam w zrobieniu zadań (NIE TRZEBA przepisywać do zeszytu):

tidy my room – posprzątać swój pokój
have a shower – brać prysznic
listen to music – słuchać muzyki
do my homework – odrobić zadanie domowe
hang out with my friends – spotykać się z przyjaciółmi
have breakfast – jeść śniadanie
have lunch – jeść drugie śniadanie
have dinner – jeść obiad
have lessons – mieć lekcje
watch TV – oglądać TV
get up – wstać (z łóżka)
go to bed – iść spać
go to school – iść do szkoły
in the morning – rano

ZADANIA KL 4 (poniedziałek 6 IV)
MUZYKA
Przepisać ołówkiem do zeszytu w pięciolinie 12 taktów (3 pierwsze linijki) piosenki „Wszystko kwitnie w koło” – nuty i słowa (bez znaków nad pięciolinią) str. 96
PLASTYKA Proszę narysować ołówkiem wg instrukcji „krok po kroku” na jednej białej kartce z bloku 2 papugi. Jest to 1 etap pracy. Ciąg dalszy nastąpi.
TECHNIKA Narysować w zeszycie przedmiotowym 3 wybrane znaki nakazu (promień 4 cm) Pracujcie we własnym tempie, nie stresujcie się. Nie ma obowiązku wysyłania zdjęć. Jeśli nie zrobicie wszystkiego w danym tygodniu dokończycie w następnym. Oceny będą wystawione podczas spotkań na czacie

TYDZIEŃ 3 (30.03-05.04.2020)

Zagadnienia dla klasy IVa – przyroda
Witam klasę 4 a, do zrealizowania następny temat.
Są uczniowie, którzy już zrealizowali oba i nadesłali rozwiązane ćwiczenia,
Ci mogą odpoczywać, utrwalić zagadnienia.
Temat : Układ nerwowy -Budowa i funkcje układu nerwowego. Rola mózgu.
https://www.youtube.com/watch?v=0CmpSkcjaL8
https://www.youtube.com/watch?v=iprcHKnBUFY
– podręcznik ( 86-87 ) , wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.

Teresa Kaźmierska, matematyka klasa 4a.
Kontynuacja tematu : Liczby mieszane. Do piątku należy zrobić w ćwiczeniach ćwiczenia ze str 60. Klasa 5a Kontynuacja tematu Mnożenie i dzielenie ułamków dziesietnych przez 10, 100, . Proszę zrobić do piątku z książki zad 4 i 5 str 156, oraz zad 5 i 6 str 158. Klasa 7a Kontynuacja tematu : Iloraz i iloczyn potęg o tych samych podstawach. Proszę zrobić do piątku z książki zad 1, 2 str 226.

Klasa 4a – język polski
Witam wszystkich serdecznie!! Dzisiejszy temat lekcji : Co nazywa przymiotnik i jak się odmienia? Proszę wykonać zadania z podręcznika strona 208 – ćwiczenie 1a,c w zeszycie. Następnie przepisać regułkę ,,Przymiotnik” do zeszytu na kolorowo!!! Oraz wykonać w zeszycie ćwiczenie 2a -strona 209 . Powodzenia !!! Jeżeli będziecie mieć wątpliwości lub pytania proszę pisać lub dzwonić ,ale dopiero po godzinie 12.

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 4a. Temat : Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej. Proszę przeanalizować przykłady z książki str 158, zrobić w ćwiczeniach ćwiczenia ze str 61. W razie pytań proszę o kontakt można dzwonić.

J. angielski, Karolczyk.
Zadanie dla klasy 4.
W tym tygodniu zajmiemy się nazywaniem środków transportu.

Zapisz w zeszcie lesson oraz subject:
Vocabulary: transport nouns, exercises.

Polecenie:
Przepisz do zeszytu (i przetłumacz) słownictwo związane ze środkami transportu:
1. a bike –
2. a boat –
3. a bus –
4. a car –
5. a motorbike –
6. a plane –
7. a train –
8. a tram –
9. an underground –
Zrobione zadanie wysyłamy do piątku 03.04.2020 (do godziny 11:00) na messengera. Zadania wysłane po tym terminie nie będą oceniane.

Muzyka, plastyka, technika, zadania:

Informatyka, 4a
Informatyka: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szyfrować wiadomości.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Wchodzimy na stronę: http://programowaniedziecinnieproste.pl/szyfrowanie/
2. Czytamy artykuł.
3. Szyfrujemy szyfrem Cezara (przesunięcie trzy litery) zdanie: Niespotykanie tajna informacja
4. Fotkę lub po prostu tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Witam serdecznie przesyłam zagadnienia z wf dla klasy 4. Pozdrawiam

TYDZIEŃ 2 (23-27.03.2020)

Język polski: odmienić 2 dowolne czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.

Klasa 4 -język polski- temat: Kiedy w wyrazach piszemy ,,u”? Proszę wykonać ćwiczenia: 1,2,3 w książce na stronie 194-195 . Również przepisz regułkę ortograficzną do zeszytu ,dotyczącą zasad pisowni ,,u”.

Matematyka Teresa Kaźmierska klasa 4a Temat : Liczby mieszane. W liczbie mieszanej wyróżniamy część całkowitą i część ułamkową np 4 1/3, 10 4/5. Proszę przeanalizować przykłady z książki str 156, w razie pytań proszę o kontakt. Do zrobienia w ćwiczeniach ćwiczenia ze str 59 oraz z książki zad 1, 2 str 156. Zadania do wykonania do piątku żeby weekend był wolny. Kto nie zdąży to na poniedziałek. Pozdrawiam

J. angielski, Karolczyk.
Zadanie do wykonania do niedzieli 29.03.2020 (będzie ono sprawdzane po powrocie do szkoły)

Zapisz w zeszcie lesson oraz subject:
Verbs – exercises. Czasowniki – ćwiczenia.

Polecenie:
Przepisz do zeszytu i uzupełnij zdania wykorzystując podane poniżej czasowniki:
go to the zoo, listen to music, go to the cinema

Przykłady:
1. I ________ with my family. Giraffes and crocodiles are the best!
2. We _______ every week. My favourite film is „Frozen” – Kraina Lodu.
3. You ________ on your mobile phone. My favourite artist is Margaret!

J. angielski, T. Karolczyk.
Drodzy uczniowie! W tym tygodniu oglądacie przygotowany przeze mnie film i dowiadujecie się jak uczyć się korzystając z „fiszek”:
https://www.youtube.com/watch?v=qAZ3zgpFl60
Następnie ściągacie (plik poniżej – fiszki) i drukujecie fiszki zapoznając się ze słownictwem.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania karty pracy ćwiczą słówka wchodząc tutaj:
https://quizlet.com/pl/497506720/klasa-4-i-5-flashcards-23-27032020-flash-cards/

Przygotowana przeze mnie e-lekcja o tym jak stworzyć i uczyć się za pomocą fiszek: https://www.psp5gorce.pl

🧮 Matematyka dla klasy 4a.
Kontynuacja tematu 🖊️Ułamek jako część całości. Z ćwiczeń ćwiczenia 9 i 10 str 58 , do ćwiczeń pomocne będą przykłady :
1cm =10 mm czyli
1mm = 1/10cm
1m =100 cm czyli 1cm = 1/100m
1kg= 1000 g czyli 1g =1/ 1000 kg .Mam nadzieje, że będą pomocne. Powodzenia👍

🎶🎼MUZYKA
Ułożyć i zapisać w zeszycie krzyżówkę o instrumentach niemelodycznych (pytania i schemat)

🖌️🎨PLASTYKA- IV-VIII
Dla chętnych: prace na wybrany konkurs ( „Moja mama”, „KROKUS- Twój sprzeciw ma znaczenie”, „Anioł hospicjum”)

🤸Wychowanie fizyczne 🤾 dla klasy 4a
😉Dzień dobry, w związku z zamknięciem szkoły i czasem kwarantanny zapraszam do podtrzymywania swojej formy fizycznej w domu. Przesyłam zestaw ćwiczeń które pozwolą w tym trudnym okresie trochę rozruszać się we własnym domu. Wystarczy znaleźć tylko kawałek miejsca, oraz coś miękkiego (matę, dywan, itd.). Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać dokładnie, z żadnym z nich nie śpiesząc się. Wykonuj ćwiczenia w miarę własnych możliwości, jeśli nie jesteś w stanie zrealizować ilości powtórzeń założonej dla Twojej klasy, zrób troszkę mniej. Jeśli jednak będzie dla Ciebie za łatwo śmiało możesz lekko zwiększyć obciążenia. Nie przesadź jednak z tym.
Życzę miłej zabawy.👍
Więcej:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692804281460839&id=478413536233249&__tn__=K-R

TYDZIEŃ 1 (12-20.03.2020)

Zagadnienia dla klasy IV przyroda:
1.Układ krwionośny❤️- Funkcje układu krwionośnego. Naczynia krwionośne. Serce.
– podręcznik , wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=bQZfIGqy4Xk
https://www.youtube.com/watch?v=KA3pgTZZtZo
2.Układ nerwowy 🧠-Budowa i funkcje układu nerwowego. Rola mózgu.
https://www.youtube.com/watch?v=0CmpSkcjaL8
https://www.youtube.com/watch?v=iprcHKnBUFY
– podręcznik , wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.
Szczegóły zadań prześle wychowawca.

✏️Materiały dla kl. 4 z matematyki są dostępne na stronie Khan Academy: https://pl.khanacademy.org/math

😇Religia 🔵Klasa 4a, opracowanie tematu nr 32, s.90.

Zadania od nauczycieli wychowania fizycznego 🏃 oraz plastyki🖌️🎨 dla uczniów klas 4-8.
W ramach realizacji programów profilaktycznych m.in.: BIEG PO ZDROWIE 🏃oraz TRZYMAJ FORMĘ 💪uczniowie zobowiązani są do przygotowania plakatów propagujących zdrowy styl życia.
Tematy prac obejmują:
🛀Klasa 4 – higiena osobista

🇬🇧Język angielski
W tym tygodniu proszę uczniów o powtórzenie i sprawdzenie swojej wiedzy ze słownictwa oraz gramatyki z wykorzystaniem darmowej platformy squla.
Przymiotniki:
https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-4/misje/jezyk-angielski/slownictwo/3344-adjectives
Słownictwo związane ze szkołą: https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-4/misje/jezyk-angielski/slownictwo/3339-at-school
Zwroty can/can’t: https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-4/misje/jezyk-angielski/gramatyka/3353-can-skills

W poniedziałek pojawią się kolejne zadania na stronie szkoły w zakładce: https://psp5gorce.pl/zadania/zadania-klasa-4/

W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną drogą mailową pod adresem:
karolczykangielski@gmail.com
Pozdrawiam

🇬🇧Język angielskidodatkowe quizy Kahoot, klasy 4-8:
http://tiny.cc/presentsimplecontinuous
http://tiny.cc/vocabularyy
http://tiny.cc/verbsss

Instrukcja Kahoot:
1. Wchodzimy na stronę z quizem Kahoot z wybranego przez siebie linka (możemy użyć do tego celu laptopa, tabletu, telefonu, który będzie służył jako urządzenie główne do wyświetlania pytań – host).
2. Po lewej stronie klikamy na przycisk „PLAY”, następnie wybieramy „HOST GAME” i wchodzimy w tryb „CLASSIC”.
3. Na innych telefonach/tabletach/laptopach (które będą brały udział w quizie) wchodzimy w przeglądarkę, wchodzimy w adres www.kahoot.it i wpisujemy kod PIN. Wybieramy swój pseudonim.
4. Na urządzeniu główym – wyświetlającym pytania klikamy start i rozpocznynamy nasz quiz!

Zadania dodatkowe:

✏️Link do nauki programowania na wszystkich poziomach: https://studio.code.org/courses

✏️Link do wszystkich poziomów matematyki w Khan Academy: https://pl.khanacademy.org/math

🌼👁️🌧️🐍Polecane filmy edukacyjne z nauk przyrodniczych na wszystkich poziomach znajdują się na stronie: https://m.cda.pl/moherpower/folder/14930306

🦒🦦🦩 Matematyka dla wszystkich od 0-8 klasy:
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR2SGyf_Fyfqqt3GMK8lthWjg0pEwexOP3w9R_G8TGh8t0VUMg8_IdQoMAs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *